Lauren Slater นักจิตวิทยาและนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดัง

Lauren Slater เกิดเมื่อ 21 มีนาคม 1963 ประเทศ อเมริกัน อีกหนึ่งนักจิตวิทยาที่สังคมให้การยอมรับอีกทั้งเธอเองก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อในวงการหนังสือและเคยเขียนหนังสือเรื่อง Seven Books “Welcome To My Country” ในปี 1996 ”Prozac Diary” ในปี 1998  “ A Metaphorical Memoir ” ในปี 2000 และหนังสือเรื่อง  Opening Skinner’s Box ที่เป็น Chapter 1 ซึ่งแนวคิดในทางจิตวิทยาของเธอนั้นเปิดมุมมองใหม่ๆและเป็นแนวคิดที่ดีมากในยุคศตวรรษที่ยี่สิบ ด้วยเหตุผลที่ Lauren Slater เป็นนักจิตวิทยาที่เก่งอยู่แล้วการที่เธอเขียนหนังสือไปด้วยจากประสบการณ์ของเธอนั้นมันทำให้หนังสือมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยหนังสือจะเล่ารายละเอียดของการทดลองจิตวิทยา โดยอ้างอิงจากประสบการณ์จริงซึ่งให้ความรู้สึกที่น่าติดตามอยู่ตลอดเวลาจนได้รับการยกย่องและให้เสนอชื่อของ Lauren Slater เข้ารับชิงรางวัล Los Angeles Times Kirsch สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเขียน อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อ Bild Der Wissenschaft […]