รวมหนังสือจิตวิทยหนังสือที่ได้รับรางวัลและและประวัติผู้เขียนหนังสือที่คุณอาจยังไม่รู้ผ่านตัวอักษรที่น่าสนใจ อ่านแล้วให้ความคิดริเริ่มทำให้คุณมีความคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ หรืออย่างน้อยก็ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองต่อไปสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิต หนังสือเหล่านี้จะแนะนำหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตรวมไปถึงการใช้ชีวิตให้ประสบความสำคัญอย่างๆง่ายๆเพียงแต่ถ้าคุณทำตามได้ และมีความคิดริเริ่ม อีกทั้งยังได้รวมประวัติของนักเขียนหลังสือเอาไว้รู็ถึงแรงบันกาลใจในการทำผลงานออกมาผ่านตัวอักษรว่าเค้าเหล่านี้ทำยังไงถึงประสบความสำเร็จและโน้วน้าวผู้อื่นได้