เรียนรู้จิตวิทยาเบื้องต้นเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

จิตวิทยาน่าสนใจ

ในปัจจุบันนี้ ‘สังคม’ ไทย มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน จึงทำให้มนุษย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก เพื่อให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ทำให้หลักวิชาทางจิตวิทยาก็เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากจะช่วยทำให้มนุษย์ มีความเข้าใจความต้องการ, ทัศนคติ , ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังช่วยให้มนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขความสำคัญของจิตวิทยา

  • มีความรู้จัก , เข้าใจ และยอมรับธรรมชาติของตนเอง
  • ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล

สาเหตุที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน ได้แก่

พันธุกรรม คือ สิ่งที่มนุษย์ได้รับการถ่ายทอด มาจากสายเลือดของบรรพบุรุษ โดยมี Gene ทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทางพันธุกรรม ซึ่งทำให้คนเราแตกต่างกัน ดังนี้…

  • เชื้อชาติ เช่น ไทย , ฝรั่ง , นิโกร , ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มีความแตกต่างจากชาติอื่นๆ เช่น ลักษณะของโครงกระดูก , ขนาดร่างกาย , หน้าตา , ผิวพรรณ , สำเนียงในการพูด เป็นต้น
  • เพศ จากหลักเกณฑ์ตามธรรมชาติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 เพศ ได้แก่ หญิงกับชาย โดยมีลักษณะประจำเพศที่มีความแตกต่างกัน เช่น เพศชายจะมีรูปร่างแข็งแกร่ง , ไหล่ผาย , อกกว้าง มีหนวด-เครา , เพศหญิงมีรูปร่างกลมกลึง , สะโพกพาย , มีหน้าอก เป็นต้น
  • ชนิดของหมู่เลือด โดยลูกจะมีเลือดหมู่เลือดเดียวกันกับบิดาหรือมารดา เช่น พ่อมีเลือด O แม่มีเลือด B ลูกที่ออกมาก็จะมี O หรือ B ก็ได้ เป็นต้น
  • ความบกพร่องร่างกาย เช่น ตาบอดสี , ศีรษะล้าน , โรคลมชัก , ผิวเผือก เป็นต้น

ลักษณะของร่างกาย ได้แก่

Krestschmer นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ที่มีชื่อเสียง ได้แบ่งความแตกต่างทางลักษณะภายนอกของมนุษย์ออกเป็น 4 แบบ ได้แก่…

  • Asthenic or Leptosome Type คือ คนที่มีลักษณะ ผอม-สูง , ร่างกายยาว , แขน-ขายาว สำหรับบุคคลประเภทนี้มีแนวโน้มเป็นคนเงียบ ขรึม ขี้เหงา เจ้าอารมณ์ อีกทั้งยังมีบุคลิกภาพแบบคนชอบเก็บตัว
  • Pyknics Type มีลักษณะ อ้วน , เตี้ย , หนา , คอใหญ่ , ท้องย้วย มักมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย , ประเดี๋ยวก็ร่าเริง ประเดี๋ยวก็เศร้า สลับมาระหว่างความร่าเริง และความเศร้า
  • Athletic Type มีความเป็น Phyknics และ Leptosome ผสมกัน ร่างกายแข็งแรง , กล้ามเนื้อแบบนักกีฬา ชอบออกกำลังกายมาก

Dysplastic Type or Mixed Type มนุษย์ซึ่งมีสัดส่วนร่างกายไม่สัมพันธ์กัน มักมีรูปร่างสูงใหญ่ , สติปัญญาต่ำ ขี้โรค