ประวัตินักจิตวิทยา อีริค อีริคสัน (Erik Erikson)

การจะก้าวขึ้นมาเป็นนักจิตวิทยาในยุคก่อนได้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนหนึ่งเพราะคนเหล่านี้จำเป็นต้องคิดทฤษฎีต่าง ๆ ด้วยตนเองพร้อมกับพยายามนำเสนอทฤษฎีเหล่านั้นเพื่อให้คนเกิดความสนใจด้วย หลายคนที่กลายเป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงจึงต้องมีทฤษฎีซึ่งคนจากทั่วโลกให้การยอมรับด้วยเหมือนกัน อีริค อีริคสัน คือหนึ่งในนักจิตวิทยาที่มีทฤษฎีน่าสนใจจนกลายเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วทั้งโลก เขาคนนั้นมีชื่อว่า อีริค อีริคสัน มาเรียนรู้ประวัติอันน่าสนใจของเขาไปพร้อม ๆ กันดีกว่า

อีริค อีริคสัน สุดยอดนักจิตวิทยาระดับโลก

อีริค อีริคสัน เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 1902 ที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เขาคือนักจิตวิทยาพัฒนาการและนักจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีอันโด่งดังมาก ๆ ของเขาจนทำให้ได้รับการยกย่องคือ ทฤษฎีขั้นพัฒนาการทางจิตสังคม เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับจิตวิทยาหลายรูปแบบทั้งการเป็นนักจิตวิทยากลุ่มนักจิวิทยาร่วมสมัย, นักค้นคว้า, นักคิด, นักปรัชญา, ครูอาจารย์, นักเขียน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาและเป็นที่ปรึกษาของจิตแพทย์ชั้นสูงในสหรัฐฯ ด้วย เขาถือเป็นหนึ่งในลูกศิษย์เอกของซีกมุนด์ ฟรอยด์ จึงได้มีการสร้างแนวคิดตามทฤษฎีของฟรอยด์ทว่าก็เน้นความสำคัญเกี่ยวกับศาสนา, วัฒนธรรม พร้อมกับสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวข้องกับจิตใจสิ่งเหล่านี้เขาเชื่อว่ามีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมาก กระนั้นความคิดของเขาสองคนก็ยังต่างกันอยู่หลาย ๆ เรื่อง เช่น พัฒนาการของมนุษย์ราจะได้ไม่จบลงเพียงแค่ตอนวัยรุ่นเท่านั้นแต่ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จวบจนเวลาสุดท้ายของชีวิตเรา นั่นหมายถึงเมื่อวัยเปลี่ยนไปบุคลิกภาพของคนเราก็ย่อมเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน

แนวคิดสำคัญของ อีริค อีริคสัน ถูกแบ่งออกเป็น 8 ขั้น ซึ่งเราเรียกว่าทฤษฎีจิตสังคม 8 ขั้นดังกล่าวประกอบไปด้วย

  • ความไว้วางใจกับความไม่ไว้วางใจ
  • ความเป็นตัวตนในแบบของตนเองอย่างอิสระ
  • การเป็นคนคิดเริ่มต้น
  • ความต้องการในเรื่องการสนใจทำกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ
  • การรู้จักว่าตนเองต้องเป็นเอกลักษณ์ หรือมีอัตภาพเหมาะสม
  • ความใกล้ชิดและความผูกพัน
  • ความเป็นห่วงเกี่ยวกับคนรุ่นหลัง
  • ความพึงพอใจที่มีต่อตนเอง

อีริค อีริคสัน เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 1994 รวมอายุ 91 ปี นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในเรื่องจิตวิทยาอีกคนของโลก หากเราไม่มีเขาทฤษฎีหลาย ๆ เรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นแน่ นักจิตวิทยาในยุคนี้หลาย ๆ คนยังคกให้ อีริค อีริคสัน เป็นอาจารย์ในเรื่องราวของทฤษฎีดังกล่าวที่เขาเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องน่าสสนใจของโลกไปโดยปริยายทั้ง ๆ ที่มันนานมากแล้ว