ประวัติซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชื่อดัง

ประวัติซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชื่อดัง

เรื่องของจิตวิทยาไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับโลกยุคนี้แต่มันคือเรื่องที่มีมาอย่างยาวนาน โดยบุคคลทีได้รับการขนานนามให้เป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์คือ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เราลองมาทำความรู้จักกับประวัติอันน่าสนใจของเขาไปพร้อมกันเพื่อดูว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้ทำไมเขายังคงได้รับการยกย่อในเรื่องจิตวิทยาเสมอมา ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมาก ๆ กับสิ่งที่เขาได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับโลกใบนี้จนกลายเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันต้องศึกษาอย่างหนัก

รู้จักกับประวัติของนักจิตวิทยาชื่อดัง ซิกมุนด์ ฟรอยด์

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เป็นนักประสาทแพทย์ชาวออสเตรีย เขาเกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 1856 ตั้งแต่เด็กพ่อของเขามีฐานะยากจนกระนั้นยังคงส่งให้เขาได้มีโอกาสเรียนหนังสือ ฟรอยด์ค่อนข้างสนใจเรื่องกฎหมายเมื่อตอนเขายังเป็นเด็กทว่าเขาตัดสินใจเปลี่ยนตนเองเลือกไปศึกษาในด้านแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการวิจัยโรคสมองพิการ, ภาวะเสียการสื่อความ รวมถึงจุลประสาทกายวิภาคศาสตร์ เป็นผู้ตั้งใจแน่วแน่เพื่อพัฒนาทฤษฎีในด้านของจิตไร้สำนึกและเรื่องกลไก่เกี่ยวกับการเก็บกด มีการตั้งสาขาจิตบำบัดด้วยวาจาด้วยการใช้วิธีตั้งจิตวิเคราะห์ วิธีนี้เป็นวิธีทางคลินิกเพื่อรักษาอาการจิตพยาธิวิทยาผ่านเรื่องราวของบทสนทนาระหว่างนักจิตวิเคราะห์กับผู้ที่เข้ารับการรักษา อย่างไรก็ตามแม้เรื่องของจิตวิเคราะห์จะเป็นเพียงแค่แนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาแบบทดลองเท่านั้น แต่มันก็ช่วยเป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านของจิตบำบัดในอีกหลาย ๆ รูปแบบ ปัจจุบันมีบางรูปแบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากหลักการของ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ด้วย

เขาได้ทำการตั้งสมมุติฐานเรื่องการมีอยู่ของลิบีโดหรือพลังงานที่ได้ให้มากับกระบวนการและโครงสร้างทางจิต ใช้เรื่องนี้พัฒนาต่อยอดด้านการรักษา อาทิ การเลือกใช้ความสัมพันธ์เสรี, มีการค้นพบเกี่ยวกับการถ่ายโยงเรื่องความรู้สึก, ตั้งบทบาทศูนย์กลางในกระบวนการด้านการวิเคราะห์ พร้อมกันนี้เขายังเป็นคนเสนอเรื่องฝันช่วยในเรื่องการรักษาอาการนอนหลับ นี่คือเครื่องหมายด้านความปรารถนาอันสมหวังไม่อย่างนั้นจะเกิดการปลุกคนที่กำลังฝันอยู่ อีกเรื่องน่าสนใจคือเขายังจัดเป็นนักเขียนที่สร้างผลงานต่าง ๆ ไว้อย่างลงตัว เรื่องราวส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการใช้จิตวิเคราะห์ตีความกับการวิจารณ์เรื่องของวัฒนธรรม

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ เสียชีวิตลงด้วยวัย 83 ปี ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 1939 อย่างไรก็ตามผลงานด้านจิตวิทยาของเขายังตราตรึงคนรุ่นหลังเรื่อยมา พร้อมกันนี้ยังมีการนำบางผลงานมาดัดแปลงเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วย เป็นบุคคลที่โลกต้องยกย่องพร้อมจารึกเขาไว้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญระดับโลก