Lauren Slater เกิดเมื่อ 21 มีนาคม 1963 ประเทศ อเมริกัน อีกหนึ่งนักจิตวิทยาที่สังคมให้การยอมรับอีกทั้งเธอเองก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อในวงการหนังสือและเคยเขียนหนังสือเรื่อง Seven Books “Welcome To My Country” ในปี 1996 ”Prozac Diary” ในปี 1998  “ A Metaphorical Memoir ” ในปี 2000