Month: March 2017

  • เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น สุดยอดหนังสือจิตวิทยาที่ควรอ่าน

    หนังสือแนวจิตวิทยาถือว่าเป็นแนวหนังสือที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมในการอ่านไม่น้อยเลยทีเดียว เหตุผลก็คงมาจากการที่คนทุกคนเองจำเป็นต้องการกำลังใจและสร้างกำลังใจด้วยตนเองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นหนังสือแนวนี้ก็เหมือนกับเป็นแนวหนังสือที่สามารถสร้างอะไรหลายๆ อย่างทางความคิดให้กับคนเราได้เป็นอย่างดี เหมือนกับเปิดอีกมุมมองที่คนทั่วๆ ไปอาจจะยังมองไม่เห็นแต่เราเองสามารถที่จะมองเห็นได้ก่อนและเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมมีก่อนคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันแนวทางการใช้ชีวิตขอแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต ปัจจัยแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เชื่อเหลือเกินว่าลึกๆ แล้วทุกๆ คนยังคงต้องการที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองอาจจะมุ่งหรือเคยมุ่งเป้าหมายไว้ก็ตามที หนังสืออย่าง เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น (Life Coaching) จะมาทำให้ความคิดและกระบวนการใช้ชีวิตของคุณนั้นกลับมาอยู่ในจุดมุ่งหมายที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าจะให้กระบวนการในการเลือกใช้ชีวิตกับคนที่อ่าน …